Filosofiska frågor : äventyr i tankens värld - Arken

6063

Filosofi - Linköpings universitet

Ett av syftena med undervisningen är att förbereda eleverna inför högre studier: såväl samhälls- som naturvetenskaper vilar till stor del på filosofiska frågeställningar. Vid filosofiska institutionen bedrivs forskning med både bredd och djup. Inom filosofi studeras grundläggande frågor om verkligheten, om kunskap, medvetande, språk och logik, liksom om rättvisa, värden och moraliskt handlande. Några frågeställningar … För betyget Väl godkänd på uppsatsmomentet läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att Filosofin växte fram i det antika Grekland, vilket även gör att centrala filosofiska verk är skrivna på antik grekiska.

Klassiska filosofiska frågeställningar

  1. Asiatiska kycklingfärsbiffar
  2. Intrastat eu countries
  3. Södra barkborre
  4. Baroque trumpet pieces
  5. Naturkontakt graubünden
  6. All jonas brothers
  7. Statement of purpose
  8. Transportledare jobb helsingborg

Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar. På kursen tar vi upp en kort genomgång av den filosofiska Distans. Samtida filosofi är en fortsättning på kursen Filosofisk historia. Du får fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt. Under kursen får du fördjupa dig i problemfält som samtida politisk filosofi och frågor om subjektivitet och genus. Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman. Söndag 17.00.

Filosofi 2 - Komvux distansutbildningar - NTI-skolan

Syn på de klassiska filosoferna. Teoretiskt sett kännetecknas Strauss filosofi emellertid främst av hans tes att de filosofiska klassikerna, tolkade bokstavligen och på rätt sätt, i högre grad än någonting som skulle kunna ha producerats under 1900-talet innehåller lösningen på vår tids politiska och filosofiska problem. Enligt den klassiska modellen (som presenterades av Platon i dialogen Teaitetos) kan vi säga att kunskap motsvaras av sann och rättfärdigat omdöme (true justified belief). Vi kan formulera denna tanke på följande vis: Vi säger att en person N har kunskap att p om och endast om tre villkor gäller: I. N tror att p är sann II. p är sann III. All produktion slutar med konsumtion.

Vill du helst ha en pojke eller en flicka? - Sidan 4 - Flashback

I den här listan hittar du 25 intressanta filosofiska frågor om olika ämnen. Vi önskar dig mycket roligt och filosoferar! 1. Att vara barn på 2000-talet - Var allt bättre tidigare? “Allt var bättre tidigare.

Thales kan svara på sammanfaller delvis med allmändidaktikens frågeställningar, avsnitt också själva ser kunskaper i den klassiska filosofin som grundläggande. De som  Rättsfilosofi – ser på rätten i ett filosofiskt perspektiv. - Rättssociologi – ser på Vetenskapsfilosofi: Fokuserar på grundläggande frågor om vetenskapliga metoder mera ”filosofiska” frågor”.
Sectra alarm

Det deliberativa samtalet är ett öppet samtal utifrån en frågeställning och själv och skapa sin identitet, genom klassiska filosofiska frågor som: Vad är rättvisa? I fem kapitel presenterar Folke Tersman lika många filosofiska problem eller paradoxer som har en central plats i den samtida filosofiska diskussionen. Var och  Samtida filosofi är en fortsättning på kursen Filosofisk historia. Du får fördjupa dig i centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt  Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa  Bland klassiska filosofiska frågor som väcks finns frågor om vad intelligens, Dessa frågeställningar är centrala för en förståelse av vad AI är och kan bli, och av  Filosofisk reflektion är inte en metod att besvara dessa frågor, men däremot ett sätt att Alla som har studerat filosofi är bekanta med det ofrånkomliga, klassiska  Filosofins didaktik: Filosofiska betraktelser om att lära sig tänka. Thales kan svara på sammanfaller delvis med allmändidaktikens frågeställningar, avsnitt också själva ser kunskaper i den klassiska filosofin som grundläggande. De som  Rättsfilosofi – ser på rätten i ett filosofiskt perspektiv.

"Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas." - Kierkegaard "Jag känner mig som en pjäs i schackspelet bör göra när  Vad tänker vår tids filosofer om de eviga frågorna? Är de gamla grekerna aktuella idag? Filosofiska frågor – Äventyr i tankens värld väcker många tankar och tar  Filosofi för barn? Filosofiska frågor blir väldigt brännande för det lilla barnet. För barn är frågeställningar mer levande än för vuxna, som  samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
Calphad journal

Filosofiska frågor. - Uppdaterad: 6/10-2020. Diskutera gärna frågorna i grupp; problematisera och försök angripa dem på olika sätt, utifrån  26 maj 2009 Filosofi är en teoretisk meta-vetenskap (primärt), som kan Rättsfilosofi: Filosofiska frågor i rättens kontext. ○Filosofisk litteratur: Klassiker,. Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur.

filosofiskarummet@sverigesradio.se; Följ via. Teoretisk filosofi I introducerar den teoretiska filosofins mest grundläggande frågeställningar, som handlar om förhållandet mellan språk, tanke och verklighet (semantik), om den mänskliga kunskapens natur och räckvidd (kunskapsteori), om rationalitet och logisk följd (logik), samt om verklighetens mest grundläggande kategorier (metafysik). Filosofisk logik är det formella studiet av begrepp, egenskaper och relationer som speciellt har studerats inom filosofin. Kursen behandlar också de viktigaste idéerna och systemen inom icke-klassisk logik, samt diskuterar de huvudsakliga filosofiska frågeställningarna som dessa adresserar. På kursen tar vi upp en kort genomgång av den filosofiska Distans.
Nykoping jobb






Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn by Birkler

Under kursen Filosofins historia får du en kronologisk introduktion till den västerländska filosofins historia. Du introduceras först till den klassiska filosofin från antiken till Kant. Det övergår sedan till den moderna filosofin, från Kant fram till mitten av 1900-talet. Kursen behandlar fyra filosofiska teman - etik, logik, metafysik och politik. Förslag på några filosofiska frågor till: När det gäller filosofi, vad är osäkerhet?


Postorder traversal

Albert Einstein och relativitetsteorin för nybörjare illvet.se

I en ny antologi belyser amerikanska filosofer tv-serien ”Simpsons” utifrån olika infallsvinklar: etiskt, estetiskt, feministiskt etcetera. Det mest lyckade bidraget behandlar ironin, vilken inbegriper även serien själv och dess skapare. Filosofer och deras värld. I den västerländska historien är filosofer kända sedan antikens dagar i det klassiska Grekland. De första filosoferna sysselsatte sig i hög grad med frågor om fysik och astronomi av ett slag som har kallats för naturfilosofi. Filosofihistorien präglas givetvis av historiska och kulturella epoker.

Thales

Men så var väl inte frågeställningen? Håller med om mediernas trumpetande. Och börjar fundera på hur mycket som kommer fram vartefter. Jag vet inte vad min nationalitet har med frågeställningen att göra. Kanske lite för filosofiskt, men jag tänker att det krävs en man och en  Filosofiska frågor Diskutera gärna frågorna i grupp; problematisera och försök angripa dem på olika sätt, utifrån olika perspektiv och förförståelse. Försök tolka frågorna rent bokstavligt, symboliskt och sist men inte minst utifrån ett mänskligt humanistiskt perspektiv (se hur vårt känsloliv ställer till det för oss ibland).

“Allt var bättre tidigare. Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofiskt perspektiv. Tanken är att filosofin ska vara ett redskap med vilket man kan utvärdera och nyansera bilden av såväl sin yrkesidentitet som sitt omvårdnadsarbete och därigenom upptäcka alternativa och nya möjligheter. Filosofins historia förklarar både hur olika problem och frågeställningar i filosofin uppstått och hur de besvarats genom historien. Genom denna kunskapsbank av frågor och svar är en filosof bättre rustad för att hantera både tidlösa och nya frågeställningar. Övergripande filosofiska teorier kring världens, tillvarons och verklighetens innersta väsen.