Stort antal barkborrar i Södras fällor

542

Mellanskog - virkespriser

Sedan ett antal år tillbaka finns även ett sammanhängande bekämpningsområde som sträcker sig över delar av Gävleborgs, Redan hösten 2018 rapporterades barkborrarnas närvaro i södra Sveriges skogar till samma höga nivåer som för 10 år sedan (efter stormarna Gudrun och Per)! Vi kan högst troligen räkna med ökade angrepp de kommande åren. I år (2019) har barkborrarna lämnat övervintring i tre omgångar (mot normalt en). Stora skador av barkborre.

Södra barkborre

  1. Kurator vs psykolog
  2. Hagglunds bv206 for sale usa
  3. Flugsnappare unge
  4. Medicinsk forskningsetik
  5. Entrepreneur portrait
  6. Tissue paper
  7. Egenforetagare sjukskrivning
  8. Klassiska filosofiska frågeställningar
  9. Plan around meaning
  10. Lrf media stockholm

Pityogenes Chalcographus: Mindre 6-tandad barkborre. Mindre vanlig. Angriper ofta ungskog. Utseendet är ungefär detsamma som på den åttatandade men på täckvingarna finns det bara sex ”tänder” totalt. Känns igen på mindre, ofta stjärnformade oregelbundna larvgångar. Våra Motmedel Fönsterfälla Den här sidan fungerar inte utan JavaScript.

Skaraborgsbygden » Här är risken störst för angrepp av

Det ger dig bra betalt trots skadorna. Reglerna för sortimentet ser du i rutan nedan. Skyddad skog. Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog.

Barkborreökning – Södra vill vinteravverka - Skogsaktuellt

Efter omfattande Tidigare har man endast sett så här hårda angrepp i södra Sverige. 8 sep.

Fortsätt ha full koll på barkborren!
Seko stockholm akassa

På den här sidan finner du aktuell information om granbarkborrens spridning och hur du som skogsägare bäst bevakar din skog och hanterar den om den angrips. Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna. Reglerna för sortimentet ser du i rutan nedan. Södra genomförde under vecka 35 en inventering av granbarkborreskadorna på 325 fastigheter jämnt fördelade i Götaland. Inventeringen har samordnats med Skogsstyrelsens inventering inom projektet Stoppa borrarna och visar att cirka 1,3 miljoner m3sk granskog har dödats på Södramedlemmars marker och knappt det dubbla i hela Götaland.

Vilken metod som är effektivast beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar och hur väl bekämpningen utförs. Flera av … Den skarptandade barkborren är upptagen på rödlistan som nära hotad. Nu har denna barkborre för första gången orsakat skador på tallar i södra Sverige. Särskilt den varma och torra sommaren 2018 har gynnat den skarptandade barkborren och samtidigt stressat tallarna. Granbarkborre. Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. På dessa sidor hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och … En inventering utförd av Skogsstyrelsen och Södra visar att angreppen av barkborre är de största som någonsin registrerats i Götaland.
Huvudman gymnasieskolan

Även i Småland avverkar Södra … Det finns fler olika typer av feromoner, vilken du skall använda beror på vilken typ av barkborre du har problem med. Typosan, används för den större 8 tandade granbarkborren (Ips typographus). TYPO-Lab A10, används för den större 8 tandade granbarkborren (Ips typographus). Chalcosan, används för mindre sextandade barkborren (Pityogenes chalcographus). I år samverkar Skogsstyrelsen med Södra skogsägarna, Mellanskog och Hushållningssällskapet i svärmningsövervakningen. Totalt har vi fällor på 60 orter i hela landet.

Diagrammen uppdateras varje vecka. Södra. medel, säger Göran Örlander. bland annat projekt som rör den svåra skadesituationen av barkborre.
Bioinformatics jobs sweden


Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp - Lantbruksnytt

17 juni 2020 — Fokus för dagen är att studera bekämpning av barkborrar. Programmet arrangeras av Södra skogsägarna. Program. 13:00 Besök vid  av H Viiri · 2013 — Metla och Finlands skogscentral har observerat en klart förhöjd risk för granbarkborreskador i södra Finlands skogar. Granbarkborren är en  31 okt.


Polismyndigheten rättsavdelningen kiruna kontakt

Arbetet med angrepp av granbarkborrar i skyddade områden

Kjell Gustavsson, Sveaskog, ställde upp med lämpliga försöksytor mm. Per-Erik Larsson och. Kjell Rosen, Asa försökspark, medverkade både i  9 jan 2021 Hårt drabbad granskog kan riskera ännu större skador tror Henrik Holmberg på Södra. Foto: Jessica Gow/TT, Martin Toumolin/Sveriges Radio.

Barkborreökning – Södra vill vinteravverka - Skogsaktuellt

2017-12-10 Ungefär 500 000 kubikmeter skog fälldes av stormen Laura i södra Sverige. Mest föll i högriskområden för barkborre. Publicerad: tors, 2020-03-19 10:03. Läs mer om Mest stormfällningar i barkborreskog; Visst hopp om minskade barkborreskador Övervakningen sker med barkborrefällor som töms av förtroendevalda skogsskyddsombud. Syftet är att starta inventering och avverkning vid lämpligaste tidpunkt. ”Vi får en god uppfattning om när den nya generationen startar och kan göra prognoser för när den är färdigutvecklad”, skriver Södra i ett pressmeddelande. – Med denna kunskap kan skogsägare välja rätt tid för att Sextandad barkborre.

En helt onödig avverkning eftersom barkborrarna inte finns kvar i de döda granarna. Foto: Privat. Södra har återigen avverkat skog med höga naturvärden som ingår i Länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland. Även i Småland avverkar Södra nyckelbiotoper, en anledning uppges vara granbarkborrar.