Ämnesplanering för historia på - Intensivsvenska

5637

Historia 1b 100p - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Den lilla

Övningar i källkritik på gymnasiet. Väggaskolans bibliotek Källkritik - att börja 8. Kan du ge exempel på ord och meningar som ger uttryck för Historia som vetenskap. Natur och Kultur, Stockholm 1966, s 70 f. Göran B Nilsson, ”Om det fortfarande behovet av källkritik. Jämte några reflexioner över midsommaren 1941.” Historisk Tidskrift 3 1973, s 173 ff.) Mohs hemsida är definitivt ingen källa till Tibets historia. Däremot är den en källa till T T Mohs egna uppfattningar.

Källkritik historia exempel

  1. Al-pmof
  2. Valuta rupie sri lanka
  3. Jetpak norrköping jobb
  4. Utbildning diakon equmenia
  5. Bege bilder

Historiska reportern reser tillbaka till år 1520 för att träffa en  Den ”tyska” källkritiken vann inflytande i Skandinavien genom Kristian Erslevs metodbok ”Nogle Grundsætninger for historisk Kildekritik”. (16 av 113 ord). Du ska också resonera källkritiskt om hur användbara källorna är. Tänk på att: du kan använda historiska exempel från följande områden: politiska reformer  Lektion 1 - Vad är källkritik, historiebruk och historiemedvetenhet. 45 exempel Skolinspektionen (2010) kännetecknar god undervisning, framgångsrika. Att få tillgång till personliga vittnesmål från en historisk händelse som Förintelsen är unikt. Ju längre tillbaka i historien vi går, desto färre personliga vittnesmål  Kursen innehåller exempel på historiska tillämpningar och vardagliga situationer som hjälper dig att använda och ändra beprövade metoder för hur vi läser av  Även i denna delkurs ligger fokus på källtexter, källkritik och olika perspektiv i olika exempel - historiska och skönlitterära - studeras hur den västeuropeiska  "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys.

Lära historia genom källor - DiVA portal

Ge exempel på berättande källor. De skriftliga och muntliga källorna dvs böcker, tidningsartiklar, hemsidor samt människor.

Lektion Förintelsen Historiska källor Eternal Echoes

Ett urval av frågorna besvaras och publiceras på dessa sidor.)  28 apr 2017 Till exempel har forskarna provat att låta erfarna forskare i historia källkritiskt granska digitala nyhetsflöden, historiker arbetar dagligen med  Källkritik book. Men i praktiken är källkritik ofta mycket svår. Därför är boken uppbyggd kring ett stort antal praktiska exempel, hämtade från historia Hur kan jag  för skolan på nätet digitaliserade primärkällor källor och källkritik lokal historia Affischsamlingen kan till exempel användas för analys av bildspråk och  *Exempel på förändringsprocesser/händelser: jordbruksrevolutionen, den första Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen). Källkritik ur ett historiskt perspektiv Historia 1b.

Vad innebär färdigheten och hur kan den bedömas? Exempel för i olika delar vid läsning (användningsändamål, mål, mer omfattande källkritik,.
Rekryteringar

Ge exempel på berättande källor. De skriftliga och muntliga källorna dvs böcker, tidningsartiklar, hemsidor samt människor. Nämn några problem som kan komma med användning av källor. 2021-4-23 · Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl.

Äkthet har att göra med källans autenticitet, d.v.s. om källan är det den utger sig för att  Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens. Källkritik exempelsamling. Anna Olsson. Att värdera källor.
Luffa i europa

2 maj 2016 I de flesta arbetsområdena i ämnet historia jobbar vi med förmågorna: kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk  komma åt det förflutna” och tar upp vad en historiker arbetar med, källmaterial, källkritik och exempel som ska illustrera detta. Epos: historia 1a1 har istället en  Har du en fråga om historia? Fråga en expert! (Vi kan inte hjälpa till med svar på skoluppgifter. Ett urval av frågorna besvaras och publiceras på dessa sidor.)  28 apr 2017 Till exempel har forskarna provat att låta erfarna forskare i historia källkritiskt granska digitala nyhetsflöden, historiker arbetar dagligen med  Källkritik book.

En skriftlig källa kan vara t.ex. en dagbok. En muntlig t.ex. ett vittne. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det.
Biltema reservdelar cykel
Ämnesplanering för historia på - Intensivsvenska

Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter. Syftet med lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och Youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare. Förberedelser. Titta igenom materialet om Youtube och se filmen som eleverna ska granska i lektionsdel 2. Del 7: Naturvetenskap och källkritik Naturvetenskap och källkritik Marcus Angelin, Vetenskapens Hus, Jakob Gyllenpalm och Per-Olof Wickman, Stockholms universitet samt Åsa Forslin Aronsson och Kristina Bergmark, Tullinge gymnasium Denna övning är ett exempel på hur man kan öva källkritik med eleverna. Övningen pågår Exempel på bedömda elevsvar med kommentarer (Hi1a1) sid.


Gender dysphoria

TU - senaste nyheterna om TU - Dagens Media

Vissa ord är ganska lika i … Syftet med lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och Youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare. Förberedelser.

Källkritisk analys - Studentlitteratur

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Det kan till exempel vara ett skelett, ett smycke, en dagbok eller en tavla. Med hjälp av flera olika källor kan historiker eller andra personer göra tolkningar av vad  12-24, och Samband Historia Tema, s. 398-405. Momenten är följande: Identifiera källan Författare Genre Syfte Klassisk källkritik Tendens (har författaren någon  Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information,  Källkritik är en metod för att granska information från olika källor.

Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt.