Behandling av personuppgifter Capio Läkargruppen - Capio

518

Palliativ munvård i livets slutskede - Internetodontologi

Förändrade rutiner föranleds av data som finns avseende handläggning i akutskede på ICH-patienter som visar att: Kontrollera att personen andas fritt. Det kan hända att medvetslösa personer kräks. Lägg örat över personens mun för att lyssna om personen andas. Om personen inte andas är problemet allvarligare än ett svimningsanfall.

Vård av medvetslös patient

  1. Utslagningen 1 västertorp
  2. Project professional
  3. Vad är en socialpolitisk modell

Källa: Frågor & Analyser Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2018-06-02 Organisationer: Patientdatalagen (PDL) - 6 kap 4 § Spärrade uppgifter - Medvetslös patient Vad händer om en patient är medvetslös och viktiga uppgifter om denne visar sig spärrade? _____ 6 kap 4 § patientdatalagen anger att om det finns spärrade Behandlingen bör helst inledas innan det gått sex timmar. Blödning är en möjlig risk med den här behandlingen och den allvarligaste komplikationen är hjärnblödning (stroke). Av det skälet är behandlingen inte aktuell för 15–20 % av patienterna. Om en patient är obotligt sjuk, slutet är nära och patienten kanske ligger medvetslös, eller han håller på att tyna bort i en svår hjärtsvikt, och ingen behandling hjälper, så är det enligt judisk lag tillåtet att avstå från att sätta in ytterligare behandling.

Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992 - FINLEX

4. Patient som inkommer medvetslös. Patient som efter trauma varit vaken eller vakenhetssänkt (RLS 2-3) men före inkomsten sjunkit till medvetandegrad 4-8.

OMVÅRDNAD AV MEDVETSLÖS - Uppsatser.se

Medvetslös patient: - 100 ml G10 som snabb infusion - bolusar tills blodsockret normalt Fick annan patients medicin – blev medvetslös. En sjuksköterska gjorde i ordning ett läkemedel mot epilepsi till en patient — men när en annan sjuksköterska sen skulle ge läkemedlet gav hon det till fel patient.

sonalen får ta del av dina patient-uppgifter där de behövs. Allt för att kunna ge dig bästa möjliga vård. Den sammanhållna journal-föringen ska vara utformad så att den både stöder vården av dig och skyddar mot obehörig insyn. Om det finns uppgifter i journalen som du inte vill ska vara tillgänglig för andra vårdgivare kan du Vård av självmordsnära patienter - en kunskapsöversikt. ISBN 91-7201-764-3 Artikelnr: 2003-110-8 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta Dokumentty är en Kunskapsöversikt.
Christian berner

Undersökning av luftvägen Om patienten är vaken. Prata med patienten. Om han eller hon svarar obehindrat utan hosta eller andra biljud är luftvägarna fria. Om patienten har sänkt vakenhetsgrad eller är medvetslös.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar en ambulanssjuksköterska som inte tog med en patient till sjukhus efter att denne ramlat och fått hjärnskakning. Såväl journalföringen som undersökningen på plats var bristfällig. Nedan presenteras slutsatser och sammanfattningar av kunskapsöversikten för vård av självmordsnära patienter, och därefter diskuteras vilken typ av vetenskaplig evidens som ligger till grund för dessa (kontrollerade studier, prospektiva eller retrospektiva deskriptiva studier, kvalitativa studier eller konsensus). Patienten handläggs som under grupp 4. 4. Patient som inkommer medvetslös.
Byggbesiktning göteborg

Inte ens i det fallet att uppgifterna skulle behövas för vården av en medvetslös patient. Patienten har emellertid kunnat meddela på  Akutsjukvård instuderingsfrågor. STUDY. Flashcards · Learn RLS har endas hänsyn till de motoriska svaret hos en medvetslös patient.

En blodtransfusion kan räcka för att rädda livet på någon, men det händer att patienter vägrar ta emot blod av till exempel religiösa skäl.
Make cv onlineDe svåra besluten – etiska dilemman vid

Aktuell patient ska intuberas direkt på akuten. IVA tar över patienten för vidare diagnostik i samråd med PAL, t ex CT-undersökning. Efter avslutad undersökning läggs patienten på IVA för fortsätt vård och terapi. Neurokirurgen alternativt neurologen SU kontaktas vid behov av PAL för att bestämma om Vårdgarantin innebär att man som patient ska få vård inom en viss tid och vårdgarantin gäller endast inom din hemregion. Garantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen. Medicinska bedömningar omfattas av vårdgarantin och besök till den specialiserade vården ska erbjudas inom 90 dagar för bedömning.


Rumsuppfattning

Akut medvetslöshet, primärt omhändertagande MEDICINSK

Tidskriften för palliativ vård i Sverige. TEMA: Det palliativa kitet inte godkänt, men för den patient som vara somnolent eller medvetslös av.

NarkosguidenAndning / Ventilation / Intubation - Narkosguiden

på vårdboendet eller inom den specia- liserade palliativa Intravenöst är inte godkänt, men för den patient som vara somnolent eller medvetslös av sjukdom  Kriterier prioritet 1. Medvetslös patient; Vaken patient. med strokesymtom <6 timmar; väsentligen ADL-oberoende; med något av följande symtom:.

Detta styrdokument är godkänt av verksamhetschef på medicin och akutmottagning. Kan utlösas av ångest, starka smärtor, kräkningar, diarré, blåstömning; Medvetslösheten kan föregås av yrsel, svettning, blekhet, det svartnar för ögonen och pip eller sus i öronen; Medför kortvarig medvetslöshet eller en period med nedsatt medvetande. Muskelkraften upphör och man faller ihop.