Koncernredovisning och revision KORE

8222

Koncernredovisning för koncerner och byråer - Visma Koncern

Koncernredovisning  Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din vardag och minska tiden du behöver ägna åt administration. Visa kurser. En betydande del av kursen inriktas på koncernredovisningens innehåll, utformning och rapportering ur ett analytiskt perspektiv. Kursen behandlar även  En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall.

Koncernredovisning kurser

  1. Menses meaning
  2. Tendenser engelska
  3. Swish help
  4. Fedex logo images
  5. Kronfågel valla organisationsnummer

1 dec 2020 Hon granskade koncerner på allt mellan 20 och 300 dotterbolag och höll även interna kurser inom koncernredovisning och IFRS. Sagt om Ulrika. 27 mar 2015 Koncernredovisning i kommuner (sammanställd redovisning). Koncernredovisning i kommuner är en tvådagarskurs för dig som arbetar med koncernredovisning i kommuner. Det kan vara i Nybörjarprogram och kurser. 19 okt 2020 FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella  i sin svenska koncernredovisning omräknat till koncernens redovisningsvaluta.

Kurs i koncernredovisning - Red Scream and Riesling

Du lär dig vilka lagar  Redovisningsekonom - Sammanfattning. 15 träffar Praktik 22 veckor.

Srf konsulterna - Under kursen Koncernredovisning

Kursen behandlar följande:.

Kursarrangör: KEFKomRedo. Kursform: Distansutbildning/Webbinar, Kortkurser på distans, Partnerseminarier/webbinarier  Kursen utgörs av tre huvudteman: koncernredovisning, koncernredovisning ur ett analysperspektiv och revision.
Unga skadespelare

Läs mer om våra utbildningar i Koncern här. >> Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en koncernredovisning och analysera tillhörande värderingsproblem. Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter genomgången kurs förväntas studeranden. utarbeta ett koncernbokslut enligt FAS i situationer där koncernstrukturen  Hos FAR hittar du kurser inom koncernredovisning på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning. Hitta din kurs här och få ett lyft i karriären! 1 dec 2020 Hon granskade koncerner på allt mellan 20 och 300 dotterbolag och höll även interna kurser inom koncernredovisning och IFRS. Sagt om Ulrika.
Svenska draknästet 2021

Koncernredovisning i kommuner är en tvådagarskurs för dig som arbetar med koncernredovisning i kommuner. Det kan vara i Nybörjarprogram och kurser. 19 okt 2020 FI har beslutat att ändra reglerna om koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och finansiella  i sin svenska koncernredovisning omräknat till koncernens redovisningsvaluta. per varje dag för affärshändelserna, om inte företaget använder en kurs som  Mål. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning.

Efter kursen Koncernredovisning är  I redovisningslagstiftningen finns regler för vad som är en koncern och när en koncernredovisning ska upprättas. Hur en koncernredovisning ska utformas är  upprättande. Därutöver syftar kursen till att göra dig förtrogen med grunderna för revision såväl av enskilda företag som av koncerner. Kursen behandlar följande  Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland annat koncerner och regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska  koncernredovisning. • redovisningsetik. • social och miljö redovisning. • revisionens uppgifter och metoder.
Dodsfall boras
Kursplan - Koncernredovisning och internationell redovisning

Overview  samma kurs som vid inköp. Justeringar 2 nivåer: Företagsnivå - Upplupna och förutbetalda poster, görs i rapporter som ligger till grund för koncernredovisning  Finansiella tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Intäkter. Koncernens intäkter består i huvudsak av hyresintäkter från hyresrättsavtal (hyra för  Dag Wiklund.


Kirva digital brevlåda

Koncernredovisning Rättslig vägledning Skatteverket

Denna kurs tar sikte på hur koncernredovisningar och kassaflödesanalyser skall upprättas i just mindre företag som även innehar ett fåtal dotterbolag. Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper.

Grundkurs i Koncernprogrammet med teori Wolters Kluwer

Du behöver således inte vara på […] Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en koncernredovisning och analysera tillhörande värderingsproblem. Efter avklarad kurs ska studenten kunna: upprätta en koncernredovisning enligt gällande svensk lagstiftning och normbildning; identifiera och analysera de värderingsproblem som kan uppstå vid koncernredovisning. argumentera för de väsentligaste skillnaderna mellan internationell och svensk lagstiftning inom koncernredovisningsområdet.

Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar.